• Home
  • Het Allifuru volk

Het Allifuru volk

Het Allifuru volk

Wie is het Allifuru volk?
Het allifuru-volk, Allifuru is de (inheemse) oorspronkelijke naam van het Molukse-volk. Geschat wordt dat er zo’n 2.1 miljoen Allifuru’s zijn waarvan de meerderheid buiten Maluku woont, verspreid over het hele indonesische archipel bijv. Java en Nieuw Guinea. Allif betekent begin of eerste en Uru betekent mens (eerste mens). Het Allifuru-volk onderscheid zich door cultuur, taal, geschiedenis en voorkomen sterk van de rest van Indonesië. De naam Allifuru is ook bekend binnen de VN en staat zelfs geregistreerd doordat wijlen excellentie Pelpina Sahureka de naam bangsa adat Allifuru altijd al heeft gebruikt binnen de VN.

Leefgebied Allifuru
Het leefgebied van de Allifuru is de Molukken (Maluku), een eilanden-groep van (ongeveer) duizend eilanden gelegen tussen de Filippijnen in het noorden en Australië in het zuiden. Er is een onderscheid gemaakt tussen Noord en Zuid-Molukken. Halmahera, Ternate, Tidore, Batjan, en de Obi en Soela eilanden vormen samen de Noord-Molukken (Maluku Utara). Seram, Buru, Ambon, Banda, Kisar, Wetar, Kei, Aru en Tanimbar-eilanden, Uliassers (ook wel Lease groep: Haruku, Saparua, Nusalaut) vormen de Zuid-Molukken (Maluku Selatan).

Maluku wordt ook wel gezien als overgangsgebied, dat komt omdat je bepaalde planten en diersoorten op Maluku ziet die je alleen op het vasteland van Azië kan vinden en daarnaast vind je ook bepaalde planten en diersoorten die verder alleen in Australië voorkomen. Tussen het eiland Seram en Kisar vind je de Banda zee en dit is één van de diepste zeeën ter wereld (7000 meter diep).

Tunai
De Allifuren hebben altijd al geloofd in een hogere macht, God’, die zij in hun oorspronkelijke taal Tunai of Upu Lanite Latane noemen. Tunai de Schepper van Hemel en Aarde, van de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld en ons universum. Je ziet in hoe de Allifuru leeft Tunai altijd centraal staat, zo zullen ze bijvoorbeeld voordat er een adat ceremonie/ritueel uitgevoerd wordt Tunai vragen om bij hen te zijn en hun bij te staan in het geen wat hun gaan doen in vorm van Kapata of Pasawari. Pasawari is een doa adat tot de Schepper. Ook de kledij van de Allifuru zegt iets over hun relatie met Tunai. De kleur die word gedragen is rood, dit is de kleur van het leven de allifuren zijn ervan overtuigd dat er boven het leven van de mens er nog een machtigere leven is namelijk die van de Schepper Tunai. De lenso adat (rode doek) die gedragen word op de schouders is als symbool voor de belofte die we hebben gemaakt aan Tunai dat we waken over moederaarde en daar gezamenlijk de schouders onderzetten.

Kapata’s
Kapata’s zijn korte maar eeuwen oude liederen. Er zijn verschillende kapata’s, zo heb je kapata’s die onze geschiedenis beschrijven, en je hebt kapata’s die over de toekomst gaan. Daarnaast zijn er ook kapata’s die gewoon over het leven gaan bijv. liefde, werk of wonen. Maar wat weinig mensen weten is dat onze kapata’s kennis (wijsheden) bevatten. Kennis van de natuur of het universum.
Kenmerk van een kapata is dat bijna altijd de datum (eeuw, jaar, maand of dag) ontbreekt. Ook de plaats (dorp of streek) van handeling of waar de gebeurtenis had plaats gevonden is vaak niet bekend. Kapata’s worden nooit zomaar gezongen. Er moet een duidelijke aanleiding zijn, een bijzondere bijeenkomst. Een bijeenkomst waarin bijvoorbeeld de sedjara wordt door verteld…