• Home
  • Statement n.a.v. erkenning 1945 als jaar Indonesische onafhankelijkheid.

Statement n.a.v. erkenning 1945 als jaar Indonesische onafhankelijkheid.

     STATEMENT FRONT SIWA LIMA

NEDERLAND MAAKT ZICH SCHULDIG AAN GESCHIEDVERVALSING

DOOR ERKENNEN 17 AUG. 1945 ALS DE EENHEIDSSTAAT INDONESIE

M e n a…

Op 17 aug. 1945 roept Soekarno de Republik Indonesia (RI) uit, die bestaat uit de eilanden Java en Sumatra. I.t.t. de andere eilanden c.q. eilandengroepen heeft alleen Madoera zich aangesloten bij de republiek.

Nederland heeft op 15 november 1946 de Republiek Indonesia (Java, Sumatra en Madoera) de facto erkend.

Op 27 december 1949 draagt Nederland de soevereiniteit over aan de Republik Indonesia Serikat (de RIS) oftewel de Verenigde Staten van Indonesië.

De RIS is een federatieve vorm, die bestaat uit 16 deelstaten, w.o. de Negara Republik Indonesia (Java en Sumatra), Negara Madoera en Negara Indonesia Timor (w.o. de deelstaat Zuid-Molukken).

Amper 2-3 maanden na de soevereiniteitsoverdracht (februari-maart 1950) valt Soekarno met groot militair geweld de deelstaten 1 voor 1 binnen. Na de deelstaten met geweld te hebben ingelijfd roept hij op 17 augustus 1950 de eenheidsstaat Republik Indonesia uit. Echter, Soekarno (later gevolgd door de andere presidenten) viert 17 augustus 1945 als de Indonesische onafhankelijkheidsdag. Hiermee maken ze zich al jaren schuldig aan geschiedvervalsing. De soevereiniteitsoverdracht wordt hiermee met handen en voeten getreden.

Door 17 auguetus 1945 te erkennen als de eenheidsstaat Indonesië houdt Nederland zich doof en blind voor de genocide tijdens de Bersiapperiode van 10.000-den Nederlanders, Indo-Nederlanders, Chinezen, Ambonezen e.a. gepleegd door Javaanse pemoedas.

Door 17 aug. 1945 te erkennen als de eenheidsstaat Indonesië ontkent Nederland de inzet en dood van vele KNIL-militairen, w.o. Nederlanders en Ambonezen.

Door 17 augustus te erkennen als de eenheidsstaat Indonesië vertrapt Nederland met handen en voeten de afspraken en overeenkomsten van  Linggadjati, Malino, Renville, Den Pasar en RTC, die onder auspiciën van de VN zijn overeengekomen, w.o. het zelfbeschikkingsrecht van de deelstaten.

Door 17 aug. 1945 te erkennen als de eenheidsstaat Indonesië verwerpt Nederland de soevereiniteitsoverdracht aan de Republik Indonesia Serikat op 27 december 1949, welke mede tot stand is gekomen door de VN.

Door 17 aug. 1945 te erkennen als de eenheidsstaat Indonesië ontkent Nederland überhaupt het bestaan van de Republik Indonesia Serikat. En daarmee verloochent en vertrapt zij de rechten van de verschillende volkeren binnen de RIS

Door 17 augustus 1945 te erkennen als eenheidsstaat Indonesië legt Nederland de uitspraak van de verschillende rechters naast zich neer dat de proclamatie van de RMS op 25 april 1950 rechtmatig is.

Door 17 aug. 1945 te erkennen als de eenheidsstaat Indonesië staat Nederland zeker aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

M o e r i a….!

leave a comment